Політика конфіденційності

щодо обробки персональних даних та права суб'єктів персональних даних

Цим, ФОП Бохонко О.П. (далі за текстом - магазин "Зона взуття"), керуючись статтями 8, 12 Закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року № 2297-VI, повідомляє Вам про порядок обробки персональних даних та права суб'єктів персональних даних. "Зона взуття" забезпечує обробку та захист персональних даних фізичних осіб з дотриманням вимог Конституції України, Закону України "Про захист персональних даних", інших законів та нормативно-правових актів України, Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та міжнародних договорів України. "Зона взуття" є власником наступних баз персональних даних, що включають контактну інформацію клієнта для оформлення іменної ліцензії на програмну продукцію.

Основні терміни у сфері захисту персональних даних

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про захист персональних даних":

 • База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
 • Власник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
 • /li>
 • Згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, вираженої у письмовій формі або у формі, що дозволяє зробити висновок про її надання;
 • Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
 • Персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
 • Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника;
 • Суб'єкт персональних даних - фізична особа, щодо якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;
 • Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, власника або розпорядника персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якому власником або розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.

Мета обробки персональних даних

"Зона взуття" здійснює обробку персональних даних:

 • з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у задоволенні власних потреб у якісному та доступному отриманні програмного забезпечення;
 • з метою реалізації інших повноважень, функцій та обов'язків "Зона взуття", не суперечать законодавству України.

Права фізичних осіб - суб'єктів персональних даних

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних" суб'єкт персональних даних має право:

 1. Знати про місцезнаходження бази персональних даних, що містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. На доступ до своїх персональних даних;
 4. Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
 5. Виявляти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. Подавати мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, неподанням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичного особи;
 8. Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 9. Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. Вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Підстави для обробки персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється "Зона взуття" за згодою фізичних осіб, а також без такої згоди у випадках, визначених статтею 11 Закону України "Про захист персональних даних":

 • для реалізації "Зона взуття" своїх функцій, прав, обов'язків та повноважень, визначених законодавством України;
 • з метою підготовки відповідно до статистичної, адміністративної та іншої інформації;
 • з метою захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних;
 • у разі необхідності захисту законних інтересів власників персональних даних третіх осіб, крім випадків, коли суб'єкт персональних даних вимагає припинити обробку його персональних даних та необхідності захисту персональних даних, переважають такий інтерес.

"Зона взуття" здійснює обробку персональних даних, одержаних із загальнодоступних джерел, без згоди суб'єкта персональних даних. Звернення фізичної особи в "Зона взуття" або користування послугами інтернет-сайту "Зона взуття" (shop.micro-gis.com) свідчить про згоду такої особи на обробку "Зона взуття" його персональних даних у зв'язку з таким зверненням або використанням послуг інтернет-сайту "Зона взуття". Заперечення особи щодо обробки персональних даних, необхідних "Зона взуття" інтернет-порталу для виконання своїх зобов'язань, в т.ч. відгук особою згоди на обробку даних можуть стати підставою для припинення виконання "Зона взуття" / Інтернет-порталом умов користування.

Склад та зміст персональних даних, що обробляються "Зона взуття"

Зміст персональних даних, що обробляються "Зона взуття", відповідає інформації, отриманій від фізичних осіб або від їх представників або третіх осіб, а також включає інформацію, яка відома / стала відома "Зона взуття" у зв'язку з користуванням інтернет-порталом або було отримано із загальнодоступних джерел. Зокрема, але не обмежуючись "Зона взуття" здійснює обробку персональних даних у наступному складі:

 • прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 • фактичне місце проживання та державної реєстрації;
 • адреси електронної пошти, номери телефонів та інші електронні ідентифікаційні дані;
 • записи голосу, зображення (фото та відео);
 • іншу інформацію, яка стала відома "Зона взуття" у зв'язку з реалізацією правовідносин з фізичною особою при виконанні вимог законодавства України.

"Зона взуття" здійснює обробку персональних даних до закінчення термінів зберігання інформації, визначених законодавством України, або поки що існує потреба. Порядок доступу до персональних даних визначається "Зона взуття" самостійно відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних". Для отримання доступу до персональних даних, а також інших питань з питань обробки персональних даних в "Зона взуття" необхідно письмово звертатись за адресою: 79000, Україна, Львів, вул. Поліська, 2.